@fa-cogs@ Power BI Custom Visuals

DataScenarios maakt gebruikt van Microsoft Power BI rapporten om inzicht te geven voor specifieke data scenarios. Zelf heeft Power BI een brede zet aan standaard visualisaties, maar in sommige scenarios voldoen deze grafieken niet om het nodige inzicht te verschaffen. Om dit op te lossen ondersteund Power BI de mogelijkheid om door 'custom visuals' te gebruiken in rapporten.

Maar wat als het huidige aanbod van Power BI 'Custom Visuals' niet afdoende is of als de standaard grafieken te beperkt zijn? DataScenarios kan u helpen door op basis van een eigen ontwerp een custom visual te realiseren zodat het benodigde inzicht wel verschaft kan worden.

Als referentie: Jan Pieter Posthuma heeft een aantal publieke en vrij te gebruiken custom visuals gepubliceerd.

HierarchySlicer

De hierarchy slicer voor Power BI geeft de mogelijkheid om simpel meerdere items te selecteren van verschillende niveau's binnen een hiërarchie. De slicer kan gebruikt worden met een al bestaande hiërarchie of een eigen gecreëerde versie.

De visual kan gevonden worden: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104380820?tab=Overview

Box and Whisker chart

Een boxplot een grafische weergave van de vijf-getallensamenvatting: de eerste en derde kwartiel (doos), de mediaan (lijn), het gemiddelde (punt) en afhankelijk van het type of het minimale en maximale waarde of de 1.5x interkwartielafstand [IKA, of IQR] ("whiskers").

De visual kan gevonden worden: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/power-bi-visuals/WA104380831?tab=Overview

Interesse of nog additionele vragen: neem gerust contact op.